Armenian Costumes

Persia

(Old Iranian Territory)​

National costume of Armenian woman from Shemakhi, 1870

Shemakhi, 1870

Marali Marmacheva,
Shemakhi,
Photo by D.I. Yermakov, last quarter of the 19th century

Armenian costume, Shemakhi, late 19th century

Armenian from Shemakhi

Armenian woman costume,
Shemakhi, 1883
Armenian woman costume, 
photo by F. Orden, late 19th century
Armenian with an ancient head wear of Urartou and Hitt.
Armenian woman living near Persian border.
Photo by D. I. Yermakov, late 19th century
Ordubad/Agoulis
 Armenian women costumes from Agulis (Nakhichevan)
19th – 20th centuries approx.
Armenian women in national costumes,
engraving by Krakov,
Agulis, 1891

Armenian costume, Tabriz, late 19th century

Armenian women’s costumes from Maragha
19th century approx.
An old armenian woman in armenian costume,
Bakou, 19th – 20th century approx.

France

Unknown

Georgia

Melikishvili princess’ portrait, 19th century

Armenian woman’s costume from Tiflis
19th century approx.
Armenian Woman from Akhaltsikh,
Photo by F. Orden, late 19th century
Armenian woman in traditional armenian costume,
Akhaltskha, 19th – 20th centuries approx.

Armenian women’s costume from Akhaltskh, 1881

Armenian Women costume from Akhaltskh,
20th century approx.

Armenian Women in Georgian costume, 1900

 Armenian woman in Georgian costume, 
middle of 19th century approx.
Armenian women from Causasus in traditional costumes,
19th – 20th centuries approx.

Iran

Armenian female costume
Isfahan, Iran

Iranian Armenian

Armenian female costumes and head wears (kopi).
Tehran, Iran

Female costume of armenian from Iran

Armenian costume, Salmast

Western Armenia

ՍԻՍ – ԿԵՌԱՆ ԹԱԳՈւՀՈՒ ՏԱՐԱԶԸ

Կիլիկյան Հայաստանի Լևոն Գ թագավորը գահակալել է 1270-1289 թվականներին: 1262 թվականին ամուսնացել է Լամբրոնի իշխան՝ Հեթումի դուստր Աննայի հետ:  Դշխոյ՝ որը նշանակում է Տիրուհի դարձած Աննային՝ 1270 թվականին, արքունիքում սկսել են կոչել Կիռ Աննա, այսինքն՝ տիրուհի և ապա Կեռան: Կեռան թագուհին Հայոց պատմության 150 թագուհիների մեջ ամենաբազմազավակն է եղել, ունեցել է 15 զավակ: Կեռան թագուհու և Լևոն թագավորի ավագ որդին իր մորն անվանել է՝ <<Հոգով ամենագովելի և մարմնով ամենագեղեցիկ թագուհին>>:
   Լևոն Գ-ի գահակալության ժամանակ, մայրաքաղաքը եղել է Սիս քաղաքը: Կիլիկիայի թագավորության պատմական նշանակություն ունեցող քաղաք, Տավրոսական լեռների դաշտերում հիմնված Սիս ամրակուռ բերդի արևելյան ստորոտին: Մայրաքաղաքը Ռուբինյան թագավորության նաև քաղաքը Տանն Կիլիկյո Հայոց Կաթողիկոսության: 
   Լևոն Մեծագործի շինությունների շնորհիվ քաղաքը ճոխացավ իսկ Հեթում Բ-ի օրոք Կաթողիկոսական Վեհարանը Հռոմկլայից փոխադրվեց Սիս և առաջին կաթողիկոս եղավ Գրիգոր Անավարզացին:  Սիսը ունեցել է նաև համալսարան, ըստ Հովհաննես Երզնկացու՝ <<համալսարան>> բառը առաջին անգամ աղբյուր է ստացել Սիս քաղաքից:
   Նշանավոր է եղել Սիսի Բարձրաբերդը, որը Կիլիկիայի ամուր վայրերից է եղել իր պատմական հիշատակներով: Ռուբեն Ա-ն 1080 թվին այստեղ հաստատեց իր իշխանական գահը: Բնիկ Բարձրաբերցի էին Վարդան Պատմիչ մատենագիրը, Կոստանդին Ա-կաթողիկոսը, քահանայի դուստր՝ կույս Զապելը, որը մտավորական դասին ծանոթ նշանավոր հայուհի է: Քաղաքը 18-րդ դարից գրեթե անբնակ է մնացել: Սիսի համալսարանն են հաճախել Մխիթար Գոշը, Հովհաննես Երզնկացին, Կիրակոս Գանձակեցին և ուրիշներ:ՏԱՐԱԶ

Կեռան թագուհու տարազը ավելի ազգային ինքնուրույն նկարագիր ունի ինչպես նաև նրա թագը՝ գոհարազարդ է նեղ շրջանակով, ունի նաև փիլոն որը զարդարուն չէ:

 

Նևրիկ Ազատյան,
Հայկական տարազներև և տեղագրություն, 2006
 
 
 
Armenian costume from Sasun
end of 19th century approx.
Costumes of Armenians of Kars
Photo by D.I. Yermakov, 1870
Armenian women in traditional costumes,
Kars, end of 19th century
Armenians in Pontos costumes, 
Photo by D.I. Yermakov, 1870
Armenian family in traditional hamshen’s (Pontos) costume,
1901 

Armenian girl costume without head wear.

Artvin, 19 – 20 century approx.

 Armenian female costumes.   

Ms. Sofia (from left sitting) & Ms. Asiyat (from right standing) Agababyants

Karin

(1881 – 1967)

From archive of Mr. Vladimir Agababov – Honored worker of Russian Federation

Armenain female costume with beutiful head ware,
Van, 1897

Armenian family.
Man wares turkish fez, often wore this hat western armenians
Amida (western Armenia), 19 – 20 century approx.

Armenian women costumes from Khotrjur (Trabzon)
19th – 20th centuries approx.

Kayseri, 1900

Armenain female costumes, Erzroum, Karin
1901
Armenian female costumes,
Diyarbekir (Bayazet) 1983
Armenian female costumes,
Diyarbekir (Bayazet)
Armenian family from Bayazet in traditional costumes,
19th – 20th centuries approx.
Armenian woman’s costume, Olti
19 – 20 century approx.
Noble armenian woman’s costume from Nukhi
19th – 20th century approx.
Noble Armenian woman in traditional costume,
Sarighamish, end of 19th century approx.
A Row of Merry Schoolgirls in Van
Approx. end of 19th century
   Male armenian costume of peasant. 
One of the surrounding villages of Khnus 

Female costume, Timar     

Male costume. Rshtunik

 18th century approx.

Armenian costume from Erzrum

Postcard

Armenian female costume,
Sis, Kozan, 1897

Unclassified

Armenian costume,
Photo by F. Orden, late 19th century
Armenian woman in traditional head ware,
beggining of 20th century approx.
 Armenian woman’s head ware – Kopi,
end of 19th century approx.
Armenian Woman’s head ware,
19th – 20th centuries approx.

Armenian woman in Bride costume, 1900

Armenian costume,

Photo by D.I.Yermakov, late 19th century
Armenian woman nursing a baby,
Photo by D.I. Yermakov, late 19th century
Armenian women in traditional costumes,
Engraving by Thiriat
1891
Armenians in traditional costumes,
engraved by Barbant,
1891
Armenian woman in traditional costume,
engraving by Bazin,
1891
Armenian women working on chakharak and ilik,
in traditional costumes, 1897
Two Armenian couples, 
Late 19th century
Armenian woman in traditional costume,
19th – 20th centuries approx.
Armenian women in national costumes,
beggining of 20th century approx.
 Armenian girl in traditional cloth,
19th – 20th centuries approx.
Young armenian woman in traditional costume,
20th century
Armenian woman in traditional costume,
19th century approx.
Armenian women from Caucasus in traditional Armenian costumes,
end of 19th century approx.
Armenian women in national costume
end of 19th century approx.
Armenian Fidais
19th – 20th centuries approx.
Traditional Armenian male costume
19th century approx.

Armenian Protestants, late 19th century

Armenian family in traditional costumes,
end of 19th century approx.
Armenian costume
Painted by M. Tilke, 1910
Femail Traditional Costume
Painting
Armenian Traditional Costume
Painting
Armenian Traditional Costumes
Painting
Armenian Traditional Femail Costume
Painting
Armenian Traditional Femail Costume
Painting
Armenian Traditional Costumes
Painting
Armenian Costume
Painting
Armenian Costume
Painting
Armenian headware,
Painting MOTHER by Y. Grigoryan
Armenian Femail Traditional Costume
Painting
Armenian woman head ware,
famous singer Anush Arshakyan,
Photo for the cover of the “Menq enq mer sarere” album, 2009

Armenian national costume 

Armenian woman head wares
by famous singers Inga & Anush Arshakyans
for the cover of the “Menq enq mer sarere” album, 2009
Armenian Traditional Costumes
Armenian Ancient headware from Urartian period
Armenian Costume